Contacte

Secció sindical de CCOO: RENFE 

 

Ens podeu trobar a: 


Barcelona  Pl. dels Països Catalans s/n, Estació de Sants, Andana 0, 08014 Barcelona

Tel./Fax int. 556269, Tel/Fax ext. 93 3199608

 

Girona  Pl. de Estació s/n, Estació RENFE, Bústia 13, 17002 Girona

Tel. int. 552493, Tel./Fax ext. 972 223641 


Lleida  Plaça Edil Saturnino, 25002 Lleida

Tel./Fax int. 558266, Tel/Fax ext. 973 245011

 
Tarragona  Passeig d'Espanya, 5 Baixos , 43004 Tarragona

Tel./Fax int. 559157, Tel./Fax ext. 977 222414